Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 08.09.2020 r. rozpoczyna się trening w zakresie profilaktyki uzależnień II edycja [GRUPA II], którego celem jest zapobieganie pojawiania się i rozwojowi niekorzystnych zjawisk. Zajęcia obejmują 32 godz. dydaktyczne.

Komentowanie jest wyłączone.