Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 01.09.2020 r. rozpoczyna się trening w zakresie profilaktyki uzależnień II edycja [GRUPA I], którego celem jest zapobieganie pojawiania się i rozwojowi niekorzystnych zjawisk. Zajęcia obejmują 32 godz. dydaktyczne.

Komentowanie jest wyłączone.