Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 15.01.2020 r. rozpoczynają się zajęcia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego [GRUPA II], którego zadaniem jest rozwiązanie swojego problemu zawodowego bądź rozwój swoich zasobów wraz z innymi uczestnikami, a także nabycie umiejętności w zakresie poszukiwania pracy. Zajęcia obejmują 24 godz. dydaktyczne.

Komentowanie jest wyłączone.