Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 03.03.2020 r. rozpoczynają się zajęcia z zakresu treningu umiejętności budżetowych [GRUPA II], które mają za zadnie zapoznać uczestników z umiejętnym gospodarowaniem domowym budżetem, służy rozwijania umiejętności planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie: kształtowania i utrwalania orientacji w wartości pieniądza, planowania wydatków, oszczędnego gospodarowania oraz właściwego wydawania pieniędzy, nauki podstawowych pojęć ekonomicznych. Trening obejmuje 32 godz. dydaktyczne.

Komentowanie jest wyłączone.