Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Na przestrzeni października w każdą środę i czwartek w Dziennym Domu Środowiskowym odbywają się warsztaty ogrodnicze. Na początku planowaliśmy kolejność niezbędnych prac, zrobiliśmy wykaz potrzebnych narzędzi, po czym zajęliśmy się projektowaniem naszego ogródka – począwszy od tego, gdzie wsadzimy które rośliny aż do wyboru ich rodzaju.

Więcej

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Dnia 2 października 2008 r. odbyło się spotkanie integracyjne.

Zaprosiliśmy na nie wielu znakomitych gości: sąsiedni dom środowiskowy z naszego miasta, naszych przyjaciół i znajomych oraz osoby, które na co dzień nam pomagają – tak chcieliśmy się im odwdzięczyć za towarzyszenie w trudnych chwilach, troskę i przyjaźń. Oprócz grillowanych kiełbasek, sami własnoręcznie przygotowaliśmy ciasto i ciasteczka, które wzbogaciły poczęstunek na naszym spotkaniu. Zaproszeni goście również przynieśli przygotowane przez siebie smakołyki.

Spotkanie, to nie tylko jedzenie – to przede wszystkim wspaniała zabawa.

Więcej

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy jako jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bierze udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Priorytet 7: “Promocja Integracji Społecznej”. Zadaniem realizowanym w projekcie systemowym “Nowe szanse w MOPS” są zajęcia klubowe. Odbywają się one od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.30 do 16.30.
Uczestniczy w nich 15 osób.

Więcej

Profilaktyczny Festyn Rodzinny

W dniu 3 października 2008 r. w Hali Sportowej w Skarżysku-Kamiennej odbył się RODZINNY FESTYN PROFILAKTYCZNY.
Impreza została zorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej głównie dla beneficjentów projektu systemowego w ramach Programów Aktywności Lokalnej i Kontraktów Socjalnych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”, ale wstęp mieli wszyscy zainteresowani.

W festynie brały udział całe rodziny.

Więcej

Ogłoszenie o naborze do projektu “Nowy START” Poddziałanie 6.1.1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt konkursowy: Poddziałanie 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” ogłasza nabór osób długotrwale bezrobotnych (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia, Dz.U.04.99.1001 z póź. zm.) będących jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej do projektu “Nowy START – Wsparcie psychologiczno-doradcze oraz identyfikacja potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy oraz identyfikacja ich możliwości poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania i diagnozowanie potrzeb szkoleniowych.

Więcej

Kolonie letnie w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania aktywna integracja realizowanego w projekcie systemowym “Nowe Szanse w MOPS” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 14 dzieci beneficjentów projektu wyjechało na wypoczynek letni w formie kolonii do nadmorskiej miejscowości Jastrzębia Góra.
Kolonie trwały od 2 sierpnia do 13 sierpnia 2008 r.

Więcej

Kursy, szkolenia i warsztaty

W ramach Kontraktów socjalnych i Programów Aktywności Lokalnej realizowanych w projekcie systemowym “Nowe Szanse w MOPS” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwają KURSY, SZKOLENIA I WARSZTATY po których nasi beneficjenci uzyskają nie tylko nową wiedzę ale także nabędą nowe kwalifikacje zawodowe.

Więcej

Konferencja informacyjna

24 czerwca 2008 roku w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja informacyjna na temat projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS”, którą przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej wraz z partnerami projektu – Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz Stowarzyszeniem Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych “Chcieć znaczy móc”.

Więcej