Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej “Kreatywnie i Skutecznie”

W dniu 29.08.2019 r w Biurze Projektu  ( KIS/MOPS  Skarżysko Kam ) „Kreatywnie i Skutecznie”  odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia uczestników projektu. Komisja Rekrutacyjna oceniła 29 formularzy wraz z dokumentacją rekrutacyjną. Ocena składała się z 3 etapów:

 • Ocena spełnienia kryteriów dostępu – wszystkie złożone formularze spełniły kryterium.
 • Ocena spełnienia kryteriów formalnych – wszystkie złożone formularz spełniły kryterium.
 • Ocena spełnienia kryteriów dodatkowych ( wg. karty oceny ). Liczba uzyskanych pkt. w załączonej tabeli.
 • Wyniki rekrutacji:

  Wyniki rekrutacji 30.04.2021

  Wyniki rekrutacji 19.04.2021

  Wyniki rekrutacji 12.04.2021

  Wyniki rekrutacji 04.02.2021

  Wyniki rekrutacji 05.01.2021

  Wyniki rekrutacji 02.11.2020

  Wyniki rekrutacji 01.10.2020

  Wyniki rekrutacji 31.07.2020

  Wyniki rekrutacji 23.06.2020

  Wyniki rekrutacji 02.04.2020

  Wyniki rekrutacji 17.02.2020

  Wyniki rekrutacji 05.02.2020

  Wyniki rekrutacji 29.05.2020

  Wyniki rekrutacji 30.10.2019

  Wyniki rekrutacji 24.09.2019

  Wyniki rekrutacji 29.08.2019

  Jednocześnie informujemy, że nadal przyjmowane są formularze rekrutacyjne kandydatów …

  Więcej