„Znajomość języka angielskiego-sukcesem w pracy”

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna rekrutację w ramach II Naboru do projektu

„ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach II Naboru realizowane są BEZPŁATNE KURSY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY A2.
Udział w kursie mogą wziąć osoby, które w przeszłości nabyły podstawowe kompetencje językowe na poziomie A1.

Zapraszamy osoby dorosłe POWYŻEJ 25 roku życia (PRACUJĄCE, BEZROBOTNE, NIEAKTYWNE ZAWODOWO) zamieszkałe wyłącznie na terenie POWIATU SKARŻYSKIEGO lub KIELECKIEGO, należące do co najmniej jednej z podgrup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku od 25 do 49 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie).

 

Więcej informacji w załącznikach:

INFORMACJE O PROJEKCIE

Plakat

 

Komentowanie jest wyłączone.