Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zabiegi rehabilitacyjne

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych
na usługę wykonania zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły dwie oferty cenowe:

  1. „ARCUS” Przemysław Bednarczyk, ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków.
  2. „FIZJO_MEDICA”, Rafał Wijas, ul. 1-go Maja 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma:

  1. „FIZJO_MEDICA”, Rafał Wijas, ul. 1-go Maja 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny.

Z powyższym Wykonawcą podpisana zostanie umowa.

1. Pismo.

Komentowanie jest wyłączone.