Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kursy prawa jazdy

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęły trzy oferty cenowe:

  1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” – Kamil Bińczyk, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 44/7.
  2. „PETRUS – BP” – Bogdan Pisarek, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 8.
  3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kajetan.Pl” – Marcin Jedliński, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 19/5.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma

  1. „PETRUS – BP” – Bogdan Pisarek, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 8, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny.

1. Pismo.

 

Komentowanie jest wyłączone.