Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kursy prawa jazdy

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęły trzy oferty cenowe:

  1. „PETRUS – BP”  – Bogdan Pisarek, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 8.
  2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „EL-TRANS” – Piotr Matysiak, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 65.
  3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kajetan.Pl” – Marcin Jedliński, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 19/5.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma:  OSK „KAJETAN.PL”, Pan Marcin Jedliński, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 19/5, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny.

Załączniki:

  1. Pismo – „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”

Komentowanie jest wyłączone.