Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs języka angielskiego

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację kursu języka angielskiego dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęły 3 oferty cenowe:

  1. Oferta Nr 1: „English Assistant”, Mateusz Dąbrowski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Żeromskiego 46A/8.
  2. Oferta Nr 2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54.
  3. Oferta Nr 3: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z.o.o., 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2, Oddział: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rzemieślnicza 5.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny – 5 415,00 zł.

Załącznik:

1. EFS – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentowanie jest wyłączone.