Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – gadżety reklamowe

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę gadżetów reklamowych realizowaną z projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęło 5 ofert cenowych z:

  1. GetGadget Paweł Drewniak, ul. Wojska Polskiego 3/13 32-800 Brzesko.
  2. Agencja Reklamowa OPTIMA Anita Makarska-Gurgacz, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin.
  3. PPHU BODMAN ul. Ryglicka 21a, 33-170 Tuchów.
  4. ESPO Dariusz Jakubaszek, 23-302 Godziszów, Zdziłowice Pierwsze 12 z siedzibą 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 19.
  5. LUXMEDIA Roman Dąbrowski 10-443 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 22/4.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma:
ESPO Dariusz Jakubaszek, 23-302 Godziszów, Zdziłowice Pierwsze 12 z siedzibą w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 19, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny – 7 593,17 zł.

Załącznik:

  1. Pismo.

Komentowanie jest wyłączone.