Zapytanie ofertowe nr 1/2011

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji 3 wyjazdów integracyjno edukacyjnych do Sandomierza, w ramach projektu „Nowe Szanse w MOPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w poniższym załączniku:
1. Zapytanie ofertowe – Sandomierz

Komentowanie jest wyłączone.