Zaproszenie do składania ofert

MOPS

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu autoprezentacji i wizażu dla 13 osób, uczestniczących w projekcie systemowym „Nowe Szanse w MOPS”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem warsztatu jest nabycie umiejętności prezentowania własnej osoby w sytuacjach poszukiwania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej poprzez:

  • naukę psychologii odbioru człowieka przez człowieka, czyli jak zrobić dobre wrażenie;
  • estetyczny wygląd zewnętrzny ze szczególnym uwzględnieniem doboru garderoby, fryzury i makijażu.

Więcej informacji w załącznikach:

  1. Szczegółowe informacje.
  2. Projekt umowy.
  3. Formularz ofertowy.

Komentowanie jest wyłączone.