Zaproszenie do składanie ofert – kursy prawa jazdy – AKTUALIZACJA

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na organizację kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy:

  1. Kurs prawa jazdy kat. B  – 15 osób.
  2. Kurs prawa jazdy kat. C – 3 osoby.
  3. Jazdy doszkalające – 6 osób.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, do dnia 18.07.2014 roku do godziny 10:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, pokój Nr 1 (Sekretariat).

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach:

  1. Pismo przewodnie.
  2. Załącznik Nr 1. Załącznik Nr 1 (aktualizacja).
  3. Załącznik Nr 1a.
  4. Załącznik Nr 2.
  5. Załącznik Nr 3. Załącznik Nr 3 (aktualizacja).
  6. Załącznik Nr 4.

Komentowanie jest wyłączone.