Zaproszenie do składanie ofert – kursy prawa jazdy – powtórzone

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, w związku z powtórzeniem postępowania, zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na organizację kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy:

  1. Kurs prawa jazdy kat. B – 16 osób.
  2. Kurs prawa jazdy kat. C – 3 osoby.
  3. Jazdy doszkalające – 6 osób.
  4. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona – 1 osoba.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:

  1. Pismo przewodnie.
  2. Załącznik Nr 1.
  3. Załącznik Nr 1a.
  4. Załącznik Nr 2.
  5. Załącznik Nr 3.
  6. Załącznik Nr 4.

 

Komentowanie jest wyłączone.