Zaproszenie do składania ofert na wycieczki

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na organizację czterech 1-dniowych wycieczek dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania:

  • czterech wycieczek 1-dniowych do Inwałdu w dniach: 25-28 sierpień 2014 roku dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”.

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach:

  1. Pismo przewodnie.
  2. Załącznik Nr 1.
  3. Załącznik Nr 1a.
  4. Załącznik Nr 2.
  5. Załącznik Nr 3.
  6. Załącznik Nr 4.

Komentowanie jest wyłączone.