Zaproszenie do składania ofert na realizację zabiegów rehabilitacyjnych

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, realizator projektu systemowego pn. „Nowe Szanse w MOPS”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zaprasza do składania ofert na usługę wykonania zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników ww. projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.

Oferty wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rehabilitacji i jej ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (kserokopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy składać do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 do 29 sierpnia 2013 r. do godz. 13:00. Można składać oferty na wybrane zadania lub całość. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 13:15 w siedzibie MOPS, pok. Nr 1.

1. Zaproszenie i załączniki.

Komentowanie jest wyłączone.