Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę gadżetów reklamowych

MOPS

W  związku z realizacją projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” w ramach POKL, Poddziałanie 7.1.1 -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę gadżetów reklamowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Zaproszenia. Termin realizacji zamówienia do 22.09.2014 roku.

Oferty cenowe , należy składać do dnia 11.08.2014 roku do godziny 13:00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19.

Więcej szczegółów w załącznikach poniżej:

  1. Pismo przewodnie.
  2. Załącznik Nr 1.
  3. Załącznik Nr 2.
  4. Załącznik Nr 3.
  5. Załącznik Nr 4.

Komentowanie jest wyłączone.