Zaproszenie do składania ofert cenowych – kurs języka angielskiego

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 w związku z realizacją projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się ponownie z prośbą o przedstawienie ofert cenowej dotyczącej zorganizowania kursu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla 15 uczestników ww. projektu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.  Liczba osób jest liczbą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób biorących udział w kursie.

Kurs ma być przeprowadzony w okresie od: dnia podpisania umowy do dnia 04 grudnia 2014 roku w wymiarze 35h, ok. 17 spotkań.  W ramach oferowanej ceny należy zapewnić koszty:

 • wynagrodzenia Wykładowcy/Lektora;
 • podręcznika;
 • pomocy dydaktycznych (brulion, długopis, ołówek, zakreślacz, teczka dla uczestnika projektu);
 • poczęstunku w trakcie zajęć w formie: kawy, herbaty, cukru, cytryny, mleczka do kawy, soków;
 • wody mineralnej, ciastek;
 • wynajmu sali wykładowej (o ile Wykonawca nie posiada swojej sali);
 • zysk.

Dokładne informacje dotyczące kalkulacji oferty cenowej zawiera – Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

Więcej informacji w załącznikach:

 1. Pismo przewodnie.
 2. Załącznik Nr 1.
 3. Załącznik Nr 2.
 4. Załącznik Nr 3.

Komentowanie jest wyłączone.