Zakończenie kolejnego etapu działań w projekcie systemowym

MOPSW maju 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej będący Partnerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w realizacji projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” zakończył realizację indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla Uczestników projektu posiadających status osoby bezrobotnej. W indywidualnym doradztwie wzięło udział 102 Uczestników projektu spośród których wybrano 72 osoby do udziału w warsztatach grupowych pn. „Wzbudzenie motywacji i inspiracji do rozwoju zawodowego i poszukiwania pracy”. Podczas warsztatów z doradcą zawodowym 47 Uczestnikom określono preferencje odnośnie kierunków szkoleń zawodowych. Zgodnie z nimi określono następujące kierunki szkoleń:

 • opiekunka osób starszych – 8 osób;
 • operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 10 osób;
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym – 12 osób;
 • kucharz z elementami cateringu i organizacją przyjęć okolicznościowych – 7 osób;
 • uprawnienia SEP do 1 kV – 1 osoba;
 • kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci – 9 osób.

Wszystkie szkolenia odbędą się w III kwartale 2013 roku.
Każdy z uczestników projektu otrzymał poradniki dla osób poszukujących pracy:

 • „Aktywny rynek pracy”;
 • „Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka”.

Ponadto :

 • 17 osób skierowano na kurs na prawo jazdy kat. B;
 • 5 osób skorzysta z dodatkowych godzin jazdy doszkalającej na prawo jazdy kat. B;
 • 1 osoba uzyska uprawnienia do przewozu rzeczy w ramach posiadanego prawa jazdy kat. C;
 • 5 osób ukończyło szkoły o charakterze ponadgimnazjalnym;
 • 5 osób kontynuuje uzupełnianie wykształcenia poprzez zajęcia szkolne.

20 Uczestników projektu w wieku 18-30 lat, po zakończeniu udziału w indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zostało skierowanych do odbywania stażu zawodowego w okresie od maja do lipca 2013 roku w 11 instytucjach z terenu miasta. Po zakończeniu staży finansowanych ze środków Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej 20 osób w okresie od sierpnia do października 2013 roku podejmie zatrudnienie w ramach umów o pracę na ¾ etatu w w/w jednostkach w ramach zawartych porozumień.

Komentowanie jest wyłączone.