Zakończenie doradztwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej

26 kwietnia 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej będący Partnerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w realizacji projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył realizację indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla Uczestników projektu posiadających status osoby bezrobotnej. W indywidualnym doradztwie wzięło udział 87 uczestników projektu spośród których wybrano 47 osób do udziału w warsztatach grupowych pn. „Wzbudzenie motywacji i inspiracji do rozwoju zawodowego i poszukiwania pracy”. Podczas warsztatów z doradcą zawodowym Uczestnikom  określono  preferencje odnośnie kierunków szkoleń zawodowych. Zgodnie z nimi określono następujące kierunki szkoleń:

  • opiekunka osób starszych – 8 osób;
  • sekretarka z obsługą urządzeń biurowych – 9 osób;
  • operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 6 osób;
  • kelner/barman z obsługą imprez okolicznościowych – 6 osób;
  • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym – 16 osób;
  • technolog robót wykończeniowych/Nowoczesne techniki wykończeniowe w budownictwie – 2 osoby.

Wszystkie szkolenia odbędą się w III kwartale 2012 roku.

Ponadto każdy z uczestników projektu otrzymał poradniki dla osób poszukujących pracy:

  • „Aktywny rynek pracy”;
  • „Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka”.

Komentowanie jest wyłączone.