Zajęcia rehabilitacyjne w ramach Aktywnej Integracji

Od czerwca 2012 roku osoby z rodzin objętych działaniami projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” u których zdiagnozowano potrzebę rehabilitacji, będą mogły korzystać ze wskazanych zajęć w ramach instrumentu zdrowotnego. Zajęcia prowadzone będą przez firmy prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Ponadto w ramach działań towarzyszących Uczestnicy projektu, wymagający ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, otrzymają karnety na basen.

Komentowanie jest wyłączone.