XX-lecie MOPS

27 września 2010 roku z okazji XX- lecia MOPS w Centrum Biznesowym Gala odbyła się konferencja poświęcona działalności MOPS-u w latach 1990–2010 – od opieki do realizacji projektów. Głównym celem konferencji było przedstawienie idei pomocy społecznej, od dobroczynności i filantropii do profesjonalnej pomocy oraz realizacji projektów unijnych.
Podczas konferencji przybliżono działalność poszczególnych komórek znajdujących się w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. O ich powstaniu i funkcjonowaniu przedstawiali: Marzanna Łasek scharakteryzowała Dział Pomocy Środowiskowej, Anna Lech – Dział Usług Opiekuńczych, Anna Woźniak-Motyka – Dział Dodatków Mieszkaniowych, Paweł Perkowski opowiedział o pracy Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy, Katarzyna Gawryś mówiła o Dziale Usług Specjalistycznych, Iwona Jeziorska o Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, Małgorzata Zolbach przybliżyła działalność Klubu Integracji Społecznej oraz działającego przy nim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Przedstawiono także najnowsze zadania, których celem jest pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów unijnych. Jednym z takich projektów podkreślanych na spotkaniu był  projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS”, którego działanie i cele  omówiła Grażyna Pająk.
Podczas konferencji  wręczono wyróżnienia dla pracowników MOPS.
Listy gratulacyjne otrzymali: Maria Wilczyńska, Marzanna Łasek, Grażyna Pająk, Mariola Gałka, Grażyna Lulek, Wioletta Kopycka, Zofia Zarzycka, Paweł Perkowski, Elżbieta Szwed, Izabela Leszczyńska, Mirosława Stanisławska, Edyta Długosz, Renata Persona, Anna Szydłowska, Wiesława Wesołowska, Marta Biernacka, Jolanta B. Małecka, Danuta Hetman, Aleksandra Gregiel, Monika Sobiesiek, Anna Żytnicka, Justyna Tusińska, Wanda Soból, Dorota Młodawska, Anna Woźniak-Motyka, Monika Cygan, Anna Wagner, Katarzyna Gawryś, Joanna Buczek, Katarzyna Szcześniak, Beata Niewczas, Ewa Zbroja i Dorota Zuba.

Komentowanie jest wyłączone.