UWAGA!!! NABÓR PRZEDŁUŻONY

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ INFORMUJE, IŻ OD 20 LUTEGO 2019 R. PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO UDZIAŁU W III EDYCJI PROJEKTU „JOBFIRMA 2019″ REALIZOWANEGO W RAMACH PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH 50+ W POWIECIE SKARŻYSKIM.

WYMAGANIA KONIECZNE WOBEC KANDYDATA

  • osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku – Kamiennej jako osoba bezrobotna,
  • osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego.

Termin składania formularzy rekrutacyjnych: do dnia 08.03.2019 r.

Podstawowym warunkiem zgłoszenia się do uczestnictwa w projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu III edycji projektu JOBfirma 2019). Formularze będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 1-go Maja 105 – Biuro podawcze (parter). Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.skarzysko.praca.gov.pl oraz w siedzibie:

  • Powiatowego Urzędu Pracy,
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
  • Klubu Integracji Społecznej MOPS Skarżysko-Kamienna,
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym,
  • Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
  • Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej.

Szczegółowe zasady naboru grupy odbiorców projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji do III edycji projektu „JOBfirma 2019”.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać: w PUP Skarżysko-Kamienna pok. 6 lub pod nr telefonu: 41 2517 337.

UWAGA!
Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z  zakwalifikowaniem do uczestnictwa w projekcie.Podmiotem odpowiedzialnym za rekrutację grupy odbiorców projektu oraz liderem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy wsparciu ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej oraz Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej.
Do pobrania:

Przypominamy: wszystkie osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie „JOBfirma 2019” będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe. Zakres wsparcia oferowanego w ramach usług Powiatowego Urzędu Pracy i pozostałych Partnerów Paktu będzie mocno zindywidualizowany, dostosowany do sytuacji społeczno-zawodowej i faktycznych potrzeb klienta.

Komentowanie jest wyłączone.