Targi pracy

W dniu 18 maja 2011 r. w godzinach 10.00-13.00 w Hali Sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej odbyły się  Targi Pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pracy, a patronat objął starosta skarżyski.

Od godziny 10.00 można było porozmawiać z przedstawicielami firm i instytucji oferujących miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Na miejscu można było uzyskać informacje o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu.

Na Targi zaproszeni zostali pracodawcy oferujący miejsca pracy m.in. w branżach budowlanej, transportowej, gastronomicznej i hotelarskiej przetwórstwie przemysłowym, handlu hurtowym i detalicznym, działalności finansowej i ubezpieczeniowej, edukacji.

Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród osób poszukujących pracy.

Podczas Targów  Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprezentował swoją działalność, promował realizowaną IV edycję  projektu systemowego – Nowe Szanse w MOPS, prowadził rekrutację osób zainteresowanych ww. projektem. Przybliżenie  osobom zainteresowanym usług oferowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odbyło się w formie prezentacji multimedialnej, rozprowadzenia ulotek, broszur oraz gadżetów. Stoisko cieszyło się jak zawsze dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych.

 

Komentowanie jest wyłączone.