Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wycieczki

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację czterech 1-dniowych wycieczek do Inwałdu dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęło 5 ofert cenowych:

  1. Oferta Nr 1: Biuro Podróży WADI, ul. Kowalska 61, 43-300 Bielsko-Biała.
  2. Oferta Nr 2: COOL TOUR, ul. Hutnicza 30, 20-218 Lublin.
  3. Oferta Nr 3: Biuro Podróży „ADRIA”, ul. Piłsudskiego 35a, 27-200 Starachowice.
  4. Oferta Nr 4: P.H.U EWWATOUR, Ewa Warszawa, ul. Wrzosowa 11/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  5. Oferta Nr 5: Biuro Turystyczno-Usługowe „DELFIN”, Katarzyna Chuchmała, ul. Sienkiewicza 65/15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma P.H.U EWWATOUR, Ewa Warszawa, ul. Wrzosowa 11/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny – 26 490,00 zł.

Załącznik:

  1. Pismo.

Komentowanie jest wyłączone.