Staże dla Uczestników Projektu Nowe Szanse w MOPS II

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt pn. „Nowe Szanse w MOPS II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 współfinansowany przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że grupa 13 uczestników ww. projektu jest przygotowywana do skierowania na 3 miesięczne staże zawodowe głownie do jednostek budżetowych naszej gminy.

W załączeniu można pobrać „Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu”.

Załączniki:

  1. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Komentowanie jest wyłączone.