Rekrutacja do projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”

MOPS

Projekt realizowany od 01 marca do 31 grudnia 2014 roku. Warunkiem udziału jest zawarcie Kontraktu Socjalnego lub Programu Aktywności Lokalnej z pracownikiem socjalnym MOPS Skarżysko-Kamienna.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 110 osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich otoczenia poprzez:

 • działania wspierające aktywizację zawodową – doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, edukacyjne, specjalistyczne oraz warsztaty informatyczne realizowane w Klubie Integracji Społecznej MOPS,
 • zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego, mającego na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • pokrycie częściowo kosztów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 • pokrycie częściowo lub w całości kosztów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych,
 • udział w imprezach integracyjnych.
 • staże zawodowe dla uczestników projektu do 30 roku życia.

Ponadto Uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia dodatkowego, które stanowi przyznanie zasiłków celowych lub pomocy w naturze (odzież, obiady na stołówce oraz okolicznościowe paczki żywnościowe).
Projekt adresowany jest do 110 osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz znajdujących się w jednej z poniższych grup docelowych:

 • bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych),
 • niepełnosprawnych,
 • młodzieży w wieku 15-30 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • osoby uzależnione i współuzależnione,
 • nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione,

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt ze swoim pracownikiem socjalnym celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Komentowanie jest wyłączone.