Rekrutacja do projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” edycja 2015

MOPS-KrzyweMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu lutym 2015r rozpoczynamy  realizację projektu systemowego „Nowe Szanse w  MOPS II” – edycja 2015r finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
Działaniami projektowymi objętych będzie  30  osób wraz z rodzinami. Uczestnicy biorący udział
w projekcie objęci będą kompleksowym wsparciem w ramach pracy socjalnej na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu pracy.

W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej korzystać będą z różnych form wsparcia grupowego , indywidualnego poradnictwa specjalistycznego oraz warsztatów informatycznych.

W ramach działań projektowych przewidziane są również:

  • kursy zawodowe i kurs prawa jazdy;
  • staże i prace społecznie użyteczne;
  • środowiskowe imprezy integracyjne
  • zajęcia psychoruchowe na basenie oraz rehabilitacja zdrowotna
  • korepetycje przedmiotowe dla dzieci;
  • pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Wymienione działania kierowane są zarówno do uczestników projektu jak i członków rodzin.

Informacji udzielają pracownicy socjalni MOPS w Skarżysku Kam.

Komentowanie jest wyłączone.