Projekty socjalne – podsumowanie

W ramach pracy socjalnej w MOPS Skarżysko-Kamienna od września do grudnia 2016 r. realizowane były projekty socjalne prowadzone przez pracowników socjalnych. Projekty te opracowali pracownicy socjalni, którzy podjęli naukę w ramach II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Dzięki projektom „Razem możemy więcej” i „Szansa dla Ciebie” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszerzył swoją ofertę usług pomocowych dla swoich klientów.

Projekt „Razem możemy więcej” był szansą dla wielu kobiet do zdobycia wiedzy dotyczącej mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz uzyskania informacji dotyczących instytucji świadczących pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, refleksja nad własną postawą, wymiana doświadczeń to małe kroki do głębszych relacji, zadowolenia, podniesienia samooceny i poczucia własnej wartości. Mimo iż klientki Ośrodka Pomocy Społecznej bardzo często nie zdają sobie sprawy z problemu uzależnienia swoich partnerów życiowych oraz skutków, które z tego problemu odczuwają wszyscy członkowie rodziny. Dlatego uważamy, że warto prowadzić takie działania. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie kontynuacja grup wsparcia dla kobiet współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, gdyż w naszym odczuciu zachodzi taka potrzeba.

Beneficjentami projektu „Szansa dla Ciebie” byli bezdomni mężczyźni z problemem alkoholowym. Główny cel projektu socjalnego tj. motywowanie do podjęcia terapii i utrzymywania abstynencji został osiągnięty. Jeden uczestnik podjął terapię. Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do wzrostu utrzymywania abstynencji przez beneficjentów. Poszerzona została wiedza z zakresu mechanizmów uzależnienia, instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń na terenie miasta zajmujących się problematyką związaną z uzależnieniem od alkoholu jak również bezdomnością. W/w uzyskali informację, zdobyli wiedzę dotyczącą radzenia sobie w sytuacjach stresowych, trudnych, zachowaniem asertywności oraz wzrostem motywacji do zmian. Udział beneficjentów w projekcie był dla nich ciekawym doświadczeniem oraz alternatywą do spędzenia wolnego czasu. Wysoka frekwencja wśród beneficjentów, rozmowy z nimi jak również ankieta końcowa jednoznacznie potwierdziły fakt zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia. W związku z powyższym widzimy się w I/2017.

Komentowanie jest wyłączone.