Projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II ” – edycja 2015 trwa

projekt-systemowy-nowe-szanse-w-mops-ii–edycja-2015-trwa-2Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej od lutego do sierpnia 2015 r.  realizuje projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II” – edycja 2015, Poddziałanie 7.1.1. Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze udział 31 bezrobotnych klientów MOPS  z rodzinami. 25 osób uczestniczy w zajęciach organizowanych przez KIS. W ramach tych zajęć są: warsztaty informatyczne, zajęcia indywidualne i grupowe z informatykiem,  psychologiem, profilaktykiem uzależnień, lekarzem medycyny pracy, prawnikiem, doradcą zawodowym.  Zajęcia te organizowane są w celu określenia indywidualnych potrzeb, predyspozycji, zmotywowania do działania, podniesienia własnej samooceny, promowania postaw prospołecznych UP według zidentyfikowanych potrzeb, nabycia praktycznych umiejętności obsługi komputera.

Poradnictwo i doradztwo zawodowe prowadzone jest przez Partnera działań – Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Od  27 kwietnia rozpoczną się staże dla Uczestników projektu. Odbywać je będzie 13 osób. Po 5 osób skierowanych jest na kurs prawa jazdy, szkolenia zawodowe oraz uczestniczy w zajęciach organizowanych przez CIS w Skarżysku-Kamiennej. Prowadzone będą również zajęcia rehabilitacyjne i turnusy.

Komentowanie jest wyłączone.