Aktualne działania w projekcie „Nowe Szanse w MOPS II”

aktualne-dzialania-w-projekcie-20150626-4Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej od lutego do sierpnia 2015 r. realizuje projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II ” – edycja 2015, Poddziałanie 7.1.1. Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie bierze udział 31 bezrobotnych klientów MOPS z rodzinami. 25 osób uczestniczy w zajęciach organizowanych przez KIS. W ramach tych zajęć są: warsztaty informatyczne, zajęcia indywidualne i grupowe z informatykiem, psychologiem, profilaktykiem uzależnień, lekarzem medycyny pracy, prawnikiem, doradcą zawodowym. Zajęcia te organizowane są w celu określenia indywidualnych potrzeb, predyspozycji, zmotywowania do działania, podniesienia własnej samooceny, promowania postaw prospołecznych UP według zidentyfikowanych potrzeb, nabycia praktycznych umiejętności obsługi komputera.
Poradnictwo i doradztwo zawodowe prowadzone jest przez Partnera działań – Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
Od kwietnia rozpoczęły się staże dla Uczestników projektu. Odbywa je 13 osób. Po 5 osób skierowanych jest na kurs prawa jazdy, szkolenia zawodowe oraz uczestniczy w zajęciach organizowanych przez CIS w Skarżysku-Kamiennej. Prowadzone będą również zajęcia rehabilitacyjne i turnusy.

Komentowanie jest wyłączone.