Projekt „Skarżyski Klub Seniora”

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc” w partnerstwie z KIS MOPS aplikowało w konkursie ogłoszonym przez Tesco (Polska) „Decydujesz, Pomagamy”.  Organizatorem Programu jest Tesco (Polska) Partnerem merytorycznym Programu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie, Partnerem strategicznym Programu i fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie.

Fundacja powstała z inicjatywy Tesco Polska w 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco. Celem działania Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, ukierunkowanych na pomoc dzieciom i młodzieży oraz integracje i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. Fundacja realizuje programy pomocowe w obszarach związanych z pomocą społeczną, edukacją i ochroną zdrowia.  W konkursie  „Decydujesz, pomagamy” Mogły  wziąć udział  organizacje  pozarządowe, spółdzielnie socjalne lub grupy mieszkańców działające w lokalnej społeczności. Całkowita kwota dotacji 750000 złotych zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie 145 najwyżej ocenionych  inicjatyw. Wstępnego wyboru projektów dokonała  Komisja Grantowa a ostatecznego dokonają  klienci sieci Tesco w głosowaniu. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 złotych W pierwszym etapie wszystkie wnioski poddane były ocenie formalnej.  Następnie Jeśli przeszły  ją pozytywnie, zostały  poddane ocenie merytorycznej, a następnie rozpatrzone przez Komisję Grantową, która wyłoniła  3 najlepsze projekty – w tym „Skarżyski Klub Seniora” zgłoszony przez SAZON w Skarżysku-Kamiennej.

W projekcie przewidziane są:

  • zajęcia rekreacyjno-usprawniająco-rekreacyjne spacery z kijkami Nordik Walking  z trenerem oraz zajęcia na świeżym powietrzu z wykorzystaniem chusty Klanza,
  • warsztat rękodzielniczy z wykorzystaniem technik decoupage, szydełkowanie, wyszywanie i inne dawne domowe umiejętności,
  • warsztat z zakresu komunikacji interpersonalnej i integracji,
  • warsztat informatyczny,
  • wycieczka o charakterze integracyjnym do Krajna i Świętej Katarzyny,
  • spotkania tematyczne z zakresu profilaktyki zdrowotnej, aktywności fizycznej osób starszych, pogadanka z zakresu bezpiecznych form zachowań w związku z zagrożeniami, jakie mogą napotkać ludzie starsi (rabunki, oszustwa, metoda na „wnuczka”).

O tym, który projekt ostatecznie otrzyma dofinansowanie, zdecydują klienci Tesco głosując na jedną z 3 najlepszych inicjatyw. Głosowanie potrwa od 08.03.2017 r. do 04.04.2017 r. klienci będą mogli oddawać głosy w swoim sklepie Tesco  wrzucając żetony do specjalnych urn. Głosować mogą osoby, które zrobiły zakupy w sklepie Tesco i dostały żeton do głosowania. 1 paragon = 1 żeton. Klient lub klientka musi osobiście wrzucić żeton do jednej z urn. Następny żeton może otrzymać podczas kolejnych zakupów.

Na  Skarżyski Klub Seniora można głosować w  sklepach:

  • Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 36,
  • Skarżysko-Kamienna, ul. Spółdzielcza 32,
  • Suchedniów, ul. Zagórska 1 a.

Prosimy o głosy.

Komentowanie jest wyłączone.