Program Aktywizacja i Integracja

MOPS-KrzyweOd kwietnia br. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizowany jest „Program Aktywizacja i Integracja w powiecie skarżyskim w 2016 r.” przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy i Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji.

Głównym celem Programu (PAI) jest rozwinięcie kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.

Program składa się z dwóch bloków działań:

  1. Aktywizacji zawodowej – realizowanej poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych przez uczestników PAI.
  2. Integracji społecznej – realizowanej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz zajęcia warsztatowe z psychologiem, doradcą zawodowym, informatykiem, profilaktykiem, coachem i pracownikiem socjalnym.

PAI skierowany jest do grupy 20 bezrobotnych osób z terenu naszego miasta. Realizowany będzie w 3 dwumiesięcznych edycjach.

MOPS-Krzywe SSPII PUP-Skarżysko-Kamienna

 

Komentowanie jest wyłączone.