Poszukiwany Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II”

MOPSW związku z realizacją od 01.03.2014 do 31.12.2014 r. Projektu “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

  • specjalisty ds. zamówień publicznych

Od kandydata/kandydatki wymagamy:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe;
  • doświadczenie zawodowe ze szczególnym naciskiem na pracę przy zamówieniach publicznych w projektach współfinansowanych z EFS;
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
  • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
  • odpowiedzialność;
  • dyspozycyjność.

Planowana forma realizacji zadania – usługa.

Harmonogram realizacji usług z zakresu zamówień publicznych będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą.

Prosimy o przesyłanie oferty usługi na adres:

  • poczty elektronicznej:,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

lub skorzystanie z poniższego formularza:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Dotyczy ogłoszenia:

Treść wiadomości:

Załącz ofertę:

Załącz inny dokument:

Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

Rozwiąż zadanie:

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie współpracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania ofert mija 22 maj 2014 r. o godzinie 9:00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 19
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 25 035 e-mail:

Dziękujemy za wszystkie przesłane oferty.

Komentowanie jest wyłączone.