Poszukiwany specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją IV Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osoby:

  1. Do obsługi projektu:
    • Specjalisty ds. zamówień publicznych

Od kandydata/kandydatki wymagamy:

  • wykształcenie wyższe magisterskie;
  • udokumentowane doświadczenie zawodowe w projektach współfinansowanych z EFS (w ramach SPO RZL i PO KL) ze szczególnym naciskiem na pracę w obszarze pomocy społecznej;
  • certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
  • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
  • odpowiedzialność;
  • dyspozycyjność.

Harmonogram realizacji usług z zakresu zamówień publicznych będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą.
Prosimy o przesyłanie CV na adres: lub dostarczenie pod adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 19
26-110 Skarżysko-Kamienna

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 21 lutego 2011 r. (decyduje data wpływu na sekretariat)

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Szczegółowych informacji udziela:
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego
10 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail:

Komentowanie jest wyłączone.