Poszukiwany specjalista ds. promocji w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • specjalistę ds. promocji (prowadzenie strony internetowej i przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych).


Najważniejsze obowiązki:

 • przygotowanie i wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych;
 • nadzór nad dystrybucją materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 • obsługa strony internetowej;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla lokalnych mediów;
 • nadzór nad prawidłowym upowszechnianie informacji o projekcie.

Od kandydata wymagamy:

 • wykształcenie wyższe informatyczne;
 • uprawnienia z zakresu Komputerowej grafiki wydawniczej;
 • udokumentowane  min. 3 letnie doświadczenie zawodowe ze szczególnym naciskiem na pracę przy projektach systemowych współfinansowanych z EFS;
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność.

Planowana forma zatrudnienia – umowa zlecenia.

Harmonogram realizacji obsługi projektu będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą.
Prosimy o przesyłanie CV na adres: lub korzystając z poniższego formularza:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Dotyczy ogłoszenia:

Treść wiadomości:

Załącz CV:

Załącz inny dokument:

Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

Rozwiąż zadanie:

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 28 grudnia 2011 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail:

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Komentowanie jest wyłączone.