Poszukiwany specjalista do pracy w projekcie systemowym “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją VI edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osoby:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

  • informatyka (prowadzenie warsztatów informatycznych).

Od kandydatów wymagamy:

  • wykształcenia wyższego kierunkowego (Informatycznego);
  • wysokiego poziomu umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
  • terminowości i umiejętności pracy pod presją czasu;
  • odpowiedzialności;
  • dyspozycyjności;
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w projektach współfinansowanych ze środków EFS (w ramach PO KL) ze szczególnym naciskiem na pracę w obszarze pomocy społecznej.

Planowana forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
Harmonogram realizacji usług doradczych będzie ustalony indywidualnie ze specjalistami.

Prosimy o przesyłanie CV wraz z podaniem (listem motywacyjnym) na adres:

  • poczty elektronicznej:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

lub skorzystanie z poniższego formularza:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Dotyczy ogłoszenia:

Treść wiadomości:

Załącz CV:

Załącz inny dokument:

Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

Rozwiąż zadanie:

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 19 kwietnia 2013 r. o godzinie 9:00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji udziela:

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail:

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Komentowanie jest wyłączone.