Poszukiwany specjalista do obsługi prawnej projektu „Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją IV Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do obsługi projektu:
    • prawnika (obsługa prawna projektu).

Od kandydata/kandydatki wymagamy:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe;
  • udokumentowane doświadczenie zawodowe ze szczególnym naciskiem na pracę przy prawnej obsłudze projektów współfinansowanych z EFS;
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
  • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
  • odpowiedzialność;
  • dyspozycyjność.

Planowana forma zatrudnienia – umowa zlecenia. Harmonogram realizacji obsługi projektu będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą. Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje. Prosimy o przesyłanie CV na adres:

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 10 stycznia 2011 r. Szczegółowych informacji udziela: Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 10 26-110 Skarżysko-Kamienna tel. 41 25 28 028 e-mail:

Komentowanie jest wyłączone.