Poszukiwany Lekarz medycyny pracy do projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

MOPSW związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z uczestnikami projektu:

  • Lekarza medycyny pracy

Od kandydata/kandydatki wymagamy:

  • uprawnienia do wykonywania zawodu Lekarza medycyny pracy;
  • doświadczenie zawodowe ze szczególnym naciskiem na pracę w projektach współfinansowanych z EFS;
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
  • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
  • odpowiedzialność;
  • dyspozycyjność.

Planowana forma realizacji zadania – usługa.

Harmonogram realizacji usług z zakresu medycyny pracy będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą.

Prosimy o przesyłanie oferty na adres:

  • poczty elektronicznej:,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

lub skorzystanie z poniższego formularza:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Dotyczy ogłoszenia:

Treść wiadomości:

Załącz ofertę:

Załącz inny dokument:

Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

Rozwiąż zadanie:


Termin nadsyłania ofert upływa 12.02.2014 roku.

Komentowanie jest wyłączone.