Poszukiwani specjaliści do projektu „Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją Projektu „Nowe Szanse w MOPS”, realizowanym w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje specjalistów:

 1. Do obsługi projektu:
  • specjalistę ds. promocji (prowadzenie strony internetowej i przygotowanie materiałów promocyjnych);
  • specjalistę ds. zamówień publicznych;
  • prawnika (obsługa prawna projektu).
 2. Do pracy z beneficjentami ostatecznymi:
  • profilaktyka uzależnień;
  • lekarza medycyny pracy;
  • logopedy;
  • lekarza psychiatry;
  • terapeuty;
  • informatyka (prowadzenie warsztatów informatycznych);
  • rehabilitanta.

Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe ze szczególnym naciskiem na pracę przy projektach współfinansowanych z EFS;
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność.

Planowana forma zatrudnienia – umowa zlecenia. Harmonogram realizacji usług doradczych i obsługi projektu będzie ustalony indywidualnie ze specjalistami. Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje. Prosimy o przesyłanie CV na adres:

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 12 lutego 2010 r.

Szczegółowych informacji udziela:
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 041 25 28 028
e-mail:

Komentowanie jest wyłączone.