Poszukiwani specjaliści do pracy z uczestnikami projektu „Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją IV Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osób:

 1. Do pracy z uczestnikami projektu:
  • profilaktyka uzależnień;
  • prawnika;
  • psychologa (prowadzenie zajęć grupowych i grup wsparcia);
  • logopedy;
  • lekarzy psychiatrów;
  • terapeutów;
  • informatyka (prowadzenie warsztatów informatycznych);
  • rehabilitanta;
  • fizjoterapeuty (prowadzenie warsztatu dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
  • pielęgniarki (prowadzenie warsztatu dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (w przypadku rehabilitanta wykształcenie min. średnie);
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w projektach współfinansowanych ze środków EFS (w ramach PO KL) ze szczególnym naciskiem na pracę w obszarze pomocy społecznej;
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
 • zachowania dyscypliny czasu pracy;
 • odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność.

Planowana forma zatrudnienia – umowa zlecenie. Harmonogram realizacji usług doradczych będzie ustalony indywidualnie ze specjalistami.
Prosimy o przesyłanie CV na adres: lub dostarczenie pod adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 19
26-110 Skarżysko-Kamienna

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 18 lutego 2011 r. (decyduje data wpływu na sekretariat)

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Szczegółowych informacji udziela:
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego
10 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail

Komentowanie jest wyłączone.