Poszukiwani specjaliści do pracy w projekcie systemowym “Nowe Szanse w MOPS II”

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osób:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • profilaktyka uzależnień ( prowadzenie zajęć ind i gr. oraz grup wsparcia);
 • prawnika (poradnictwo prawne);
 • psychologa (prowadzenie zajęć grupowych i grup wsparcia);
 • informatyka (prowadzenie warsztatów informatycznych).

Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego/uprawnienia do wykonywania zawodu;
 • doświadczenia zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków EFS (w ramach PO KL) ze szczególnym naciskiem na pracę w obszarze pomocy społecznej;
 • wysokiego poziomu umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
 • terminowości i umiejętności pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialności;
 • dyspozycyjności;
 • dodatkowym atutem będzie wcześniejsza współpraca z MOPS.

Planowana forma zatrudnienia – umowa zlecenia.

Harmonogram realizacji obsługi projektu będzie ustalony indywidualnie ze specjalistami.
Prosimy o przesyłanie podania i CV na adres:lub korzystając z poniższego formularza:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Dotyczy ogłoszenia:

Treść wiadomości:

Załącz CV:

Załącz inny dokument:

Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

Rozwiąż zadanie:

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 10 kwietnia 2014 r. do godziny 9:00.

Szczegółowych informacji udziela:

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail:

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Komentowanie jest wyłączone.