Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II” – asystent koordynatora

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • asystenta koordynatora

Najważniejsze obowiązki:

 • prowadzenie i obsługa biura projektu;
 • prowadzenie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji projektowej;
 • przygotowywanie wniosku o płatność;
 • współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie systemowym;
 • monitorowanie wydatków i harmonogramu realizacji projektu.

Od kandydata wymagamy:

 • wykształcenie wyższe, preferowane – ekonomiczne lub informatyka;
 • udokumentowane min. 6 – miesięcy doświadczenia zawodowego ze szczególnym naciskiem na pracę przy projektach systemowych współfinansowanych z EFS;
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, Generatora Wniosków Aplikacyjnych i Płatniczych;
 • umiejętność pracy w zespole.

Planowana forma zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

Prosimy o przesyłanie podania i CV na adres:lub korzystając z poniższego formularza:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Dotyczy ogłoszenia:

Treść wiadomości:

Załącz CV:

Załącz inny dokument:

Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

Rozwiąż zadanie:

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 11 marca 2014 r. do godziny 9:00.

Szczegółowych informacji udziela:

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail:

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Komentowanie jest wyłączone.