Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” – Pracownik socjalny – Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i staży

W związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • Pracownika socjalnego – Specjalisty ds. rekrutacji, szkoleń i staży

Najważniejsze obowiązki:

 • rekrutacja Uczestników do projektu (przeprowadzanie wywiadu środowiskowego i zawieranie kontraktu socjalnego);
 • nadzór nad szkoleniami i kursami zawodowymi oraz stażami organizowanymi przez Partnera;
 • organizowanie grup na zajęcia, grupy wsparcia i warsztaty;
 • współpraca z partnerem (Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej);
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji.

Od kandydata wymagamy:

 • uprawnienia do wykonywanie zawodu Pracownika socjalnego;
 • udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach współfinansowanych z EFS;
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność;
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie Pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole.

Planowana forma zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze 1/8 etatu.

Prosimy o przesyłanie CV na adres:

 • poczty elektronicznej: ,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

lub skorzystanie z poniższego formularza:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Dotyczy ogłoszenia:

Treść wiadomości:

Załącz CV:

Załącz inny dokument:

Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

Rozwiąż zadanie:

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 26 października 2012 r. o godzinie 9:00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji udziela:

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail:

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Komentowanie jest wyłączone.