Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” – Księgowa projektu

W związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • Księgową projektu

Najważniejsze obowiązki:

 • obsługa księgowa projektu;
 • finansowe zarządzanie projektem;
 • prowadzenie, komplementowanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej do wniosku o płatność;
 • monitorowanie finansów w projekcie;
 • księgowanie dokumentów, dekretacja wyciągów, dokonywanie płatności.

Od kandydata wymagamy:

 • wykształcenie wyższe, preferowane – ekonomiczne;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi księgowej w jednostce samorządu terytorialnego;
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność;
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie Pakietu MS Office;
 • obsługa programów księgowych;
 • umiejętność pracy w zespole.

Planowana forma zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze 1/8 etatu.

Prosimy o przesyłanie CV na adres:

 • poczty elektronicznej: ,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

lub skorzystanie z poniższego formularza:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Dotyczy ogłoszenia:

Treść wiadomości:

Załącz CV:

Załącz inny dokument:

Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

Rozwiąż zadanie:

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 26 października 2012 r. o godzinie 9:00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji udziela:

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail:

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Komentowanie jest wyłączone.