Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – Koordynator Programu Aktywności Lokalnej

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • Koordynator Programu Aktywności Lokalnej

Najważniejsze obowiązki:

 • organizacja i nadzór nad realizacją Programów Aktywności Lokalnej;
 • prowadzenie i kompletowanie dokumentacji projektowej Uczestników projektu dotyczącej realizacji Programów Aktywności Lokalnej zgodnie z wytycznymi IP oraz Zasadami PO KL;
 • archiwizacja dokumentacji projektowej dotyczącej Uczestników projektu uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej;
 • ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodzinnymi i osób niepełnosprawnych realizującymi Program aktywności Lokalnej;
 • zapewnienie i koordynacja dostępu do usług związanych z realizacją Programu Aktywności Lokalnej.

Od kandydata wymagamy:

 • wykształcenie wyższe, preferowane – Pracownik socjalny lub Pedagog;
 • udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie zawodowe ze szczególnym naciskiem na pracę przy projektach systemowych współfinansowanych z EFS;
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność;
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie Pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole.

Planowana forma zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

Prosimy o przesyłanie CV na adres:

 • poczty elektronicznej:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

lub skorzystanie z poniższego formularza:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Dotyczy ogłoszenia:

Treść wiadomości:

Załącz CV:

Załącz inny dokument:

Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

Rozwiąż zadanie:

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

Termin nadsyłania aplikacji mija 30 stycznia 2012 r. o godzinie 9:00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji udziela:

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 28 028
e-mail:

Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

Komentowanie jest wyłączone.