Poszukiwana firma do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych

W związku z realizacją Projektu „Nowe Szanse w MOPS”, realizowanym w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje firmy wykonującej badania ewaluacyjne projektów unijnych w celu opracowania przyszłych kierunków działań oraz oceny rezultatów i poznania potrzeb beneficjentów biorących udział w projekcie systemowym „Nowe Szanse w MOPS”. Prosimy o nadsyłanie ofert.

Termin nadsyłania aplikacji mija 28 lipca 2009 r.

Szczegółowych informacji udziela:
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 041 25 28 028
e-mail:

Komentowanie jest wyłączone.