Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej „Kreatywnie i Skutecznie”

W dniu 29.08.2019 r w Biurze Projektu  ( KIS/MOPS  Skarżysko Kam ) „Kreatywnie i Skutecznie”  odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia uczestników projektu. Komisja Rekrutacyjna oceniła 29 formularzy wraz z dokumentacją rekrutacyjną. Ocena składała się z 3 etapów:

  1. Ocena spełnienia kryteriów dostępu – wszystkie złożone formularze spełniły kryterium.
  2. Ocena spełnienia kryteriów formalnych – wszystkie złożone formularz spełniły kryterium.
  3. Ocena spełnienia kryteriów dodatkowych ( wg. karty oceny ). Liczba uzyskanych pkt. w załączonej tabeli.

Wyniki rekrutacji:

Wyniki rekrutacji 29.08.2019 r.

Wyniki rekrutacji 24.09.2019 r.

Wyniki rekrutacji 30.10.2019 r.

Wyniki rekrutacji 05.02.2020 r.

Wyniki rekrutacji 17.02.2020 r.

Wyniki rekrutacji 02.04.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że nadal przyjmowane są formularze rekrutacyjne kandydatów na uczestników  w/w projektu. Po zebraniu koniecznej  dokumentacji będą one rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej.

 

Aktualizacja z dnia: 06.04.2020 r.

Komentowanie jest wyłączone.