Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej „Kreatywnie i Skutecznie”

W dniu 29.08.2019 r w Biurze Projektu  ( KIS/MOPS  Skarżysko Kam ) „Kreatywnie i Skutecznie”  odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia uczestników projektu. Komisja Rekrutacyjna oceniła 29 formularzy wraz z dokumentacją rekrutacyjną. Ocena składała się z 3 etapów:

  1. Ocena spełnienia kryteriów dostępu – wszystkie złożone formularze spełniły kryterium.
  2. Ocena spełnienia kryteriów formalnych – wszystkie złożone formularz spełniły kryterium.
  3. Ocena spełnienia kryteriów dodatkowych ( wg. karty oceny ). Liczba uzyskanych pkt. w załączonej tabeli.

Jednocześnie informujemy, że nadal przyjmowane są formularze rekrutacyjne kandydatów na uczestników  w/w projektu. Po zebraniu koniecznej  dokumentacji będą one rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej.

Komentowanie jest wyłączone.